Logo of Phnom Penh Post newspaper Phnom Penh Post - Miss Global 2016 visits the POSH shop near Sorya Shopping Center
Miss Global 2016 visits the POSH shop near Sorya Shopping Center