ដំណឹង​ជ្រើស​រើល​បុគ្គលិក

 
ដំណឹង​ជ្រើស​រើល​បុគ្គលិក (ប្រាក់​បៀវត្ស​ខ្ពស់​សមរម្យ)
 

1). Hotel Manager 5). Hotel Executive
2). F&B Manager 6). F&B Executive
3). House Keeping Manager 7). House Keeping Executive
4). Online Marketing Executive 8). Model Dealer

 
បេក្ខជន​ បេក្ខ​នារី​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ សូម​យក​ជា​មួយ​ប្រវត្ដិរូប​មក​ធ្វើការ​សម្ភាសន៍​នៅ សណ្ឋាគារ​ អុីនទើ-ខន (ជាប់​ភ្លើង​ស្ដុប​ផ្សារ​ដើមគរ) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៧ ខែ​ ឆ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ នៅ​វេលា​ម៉ោង​ 8ៈ00 ព្រឹក ដល់​ល្ងាច
 
ទូរស័ព្ទ​លេខៈ 044 6401 666 / 071 6418 989
 
[email protected]
http://www.ruby89.com
 
កាស៊ីណូ ឡាក់គី រ៉ូប៊ី ដែលមាន​ទីតាំង​ស​្ថិត​នៅ​ច្រក​ព្រំដែន​អន្តរជាតិ​ព្រៃវល្អិ៍ ឃុំថ្មី​ ស្រុក​កំពង់​រោទិ៍ ខេត្ដ​ស្វាយរៀង